Thiết bị đóng cắt Hyundai

Cập nhật 09/03/2013 10:00 - Lượt xem: 661

Thiết bị đóng cắt MCCB

 

Thiết bị đóng cắt MCCB

 
Thiết bị đóng cắt Hyundai MCCB
MCB (Dạng thanh cài)  chỉ thị ON/OFF
Tên hàng In (A) kA Giá bán
HiBD63-N (1P) 6-10-16-20-25-32-40-50-63A 6 54,000
HiBD63-N (2P) 6-10-16-20-25-32-40-50-63A 6 120,000
HiBD63-N (3P) 6-10-16-20-25-32-40-50-63A 6 190,000
MCCB (Dạng hộp đúc) 2 POLES
HiBC 32 10-15-20-30A (Có vỏ) 1.5 51,000
HiBC 32 10-15-20-30A (Không vỏ) 1.5 46,000
HiBD 32F 10-15-20-30A 2.5 310,000
HiBD 52F 15-20-30-40-50A 2.5 340,000
HiBE 52 40-50A 5 455,000
HiBE 62 60A 5 495,000
HiBD 102F 75-100A 5 510,000
HiBE 102 75-100A 10 510,000
HiBS 202 125-150-175-200-225A 35 1,180,000
MCCB (Dạng hộp đúc) 3 POLES
HiBD 33F 10-15-20-30A 2.5 398,000
HiBD 53F 15-20-30-40-50A 2.5 440,000
HiBS 33 10-15-20-30A 7.5 570,000
HiBE 53 40-50A 7.5 560,000
HiBS 53 40-50A 14 590,000
HiBE 63 60A 7.5 610,000
HiBS 63 60A 14 730,000
HiBE 103 75-100A 14 650,000
HiBS 103 75-100A 30 840,000
HiBE 203 125-150-175-200-225A 25 1,470,000
HiBS 203 125-150-175-200-225A 35 1,550,000
HiBE 403 250-300-350-400A 30 3,520,000
HiBS 403 250-300-350-400A 42 3,810,000
HiBE 603 500-600A 45 7,100,000
HiBS 603 500-600A 65 9,790,000
HiBE 803 700-800A 45 7,600,000
HiBS 803 700-800A 65 10,340,000
MCCB (Dạng hộp đúc) 3 POLES Chỉnh dòng định mức
HiBS 103J 50-63-80-100A 30 1,680,000
HiBE 203J 125-160-200-250A 25 2,440,000
HiBS 203J 125-160-200-250A 35 2,630,000
HiBS403NE (200~400A) 50 9,880,000
HiBS603NE (300~600A) 65 13,490,000
HiBS 1003NE (505~1000)A 100 17,630,000
HiBS 1203NE (605~1200)A 100 18,890,000
UCB 1603 (640-1600)A 65 44,900,000
MCCB (Dạng hộp đúc) 4 POLES
HiBE 54 40-50A 7.5 770,000
HiBE 64 60A 7.5 810,000
HiBE 104 75-100A 14 840,000
HiBS 204 125-150-175-200-225A 35 1,870,000
HiBS 204J* 250A (Chỉnh dòng) 50 2,970,000
HiBE 404 250-300-350-400A 30 4,590,000
HiBE 604 500-600A 45 11,360,000
HiBE 804 700-800A 45 11,690,000
 
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ  ACB 3 POLES
Tên hàng In (A) kA Giá bán
HiAS 06 630A 50 46,300,000
HiAS 08 800A 50 49,100,000
HiAS 10 1000A 50 49,300,000
HiAS 12 1250A 50 51,100,000
HiAS 16 1600A 50 51,700,000
HiAS 20 2000A 65 56,000,000
HiAS 25 2500A 65 76,500,000
HiAS 32 3200A 65 90,000,000
HAT 40 4000A 85 97,000,000
HiAN 06 630A 70 55,600,000
HiAN 08 800A 70 59,600,000
HiAN 10 1000A 70 60,000,000
HiAN 12 1250A 70 61,200,000
HiAN 16 1600A 70 62,000,000
HiAN 20 2000A 70 66,200,000
HiAN 25 2500A 85 84,500,000
HiAN 32 3200A 85 100,500,000
HiAN 40 4000A 100 **
HiAN 50 5000A 120 **
Khoá liên động cho 2 ACB HiAN 15,200,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACB loại cố định , kiểu đóng cắtbằng tay và động cơ, đã bao gồm rơle bảo vệ quá dòng 2 cấp
- HiAN 40 và HiAN 50 là loại đẩy ra kéo vào
 
PHỤ KIỆN MCCB
Shunt Trip
 
 
(SHT for)
HiBE50-100A/HiBS30-60 340,000
HiBS100 360,000
HiBE, HiBS225A (J)  
HiBE, HiBS400~800A 630,000
HiBS400-600NE 630,000
HiBS800-1200NE 1,690,000
Under Vol. Trip
 
 
(UVT  for)
HiBE50 - 225A; HiBS30- 255A
(Controller và Support)
1,750,000
HiBE, HiBS400~800A 720,000
HiBS400-600NE 1,050,000
HiBS800-1200NE 1,800,000
Auxiliary switch
(AUX for)
Hoặc
Alarm Switch
(ALT)
HiBE50-100A/HiBS30-60 185,000
HiBS100
HiBE, HiBS 225A (J)
210,000
HiBE, HiBS400~800A 340,000
HiBS400-600NE 340,000
HiBS800-1200NE 360,000
Busbar MCCB
Thanh cái
(3P) HiBE/HiBS403 250,000
(3P) HiBE/HiBS603/803 360,000
 
 

Thiết bị đóng cắt MC

 
CONTACTOR 3 POLES
Model Công suất (kW)     220/380V Dòng điện (A) 220/380V Tiếp điểm phụ Đơn giá (VNĐ)
HiMC 9W 2.2/4 10/9 1NO + 1NC 190,000
HiMC 12W 3.7/5.5 13/12 1NO + 1NC 200,000
HiMC 18W 4.5/7.5 18 1NO + 1NC 260,000
HiMC 22W 5.5/11 22 1NO + 1NC 310,000
HiMC 32W 7.5/15 32 2NO + 2NC 440,000
HiMC 40W 11/18.5 40 2NO + 2NC 490,000
HiMC 50W 15/22 50 2NO + 2NC 600,000
HiMC 65W 18.5/30 70/65 2NO + 2NC 840,000
HiMC 80W 22/37 80 2NO + 2NC 910,000
HiMC 90W 25/45 90 2NO + 2NC 1,040,000
HiMC 110W 30/55 110 2NO + 2NC 1,470,000
HiMC 130W 37/65 130 2NO + 2NC 1,700,000
HiMC 150W 45/75 150 2NO + 2NC 2.190,000
HiMC 180W 55/90 180 2NO + 2NC 2,690,000
HiMC 220W 63/110 220 2NO + 2NC 2,880,000
HiMC 260W 75/132 260 2NO + 2NC 3,910,000
HiMC 300W 90/160 300 2NO + 2NC 4,470,000
HiMC 400W 125/220 400 2NO + 2NC 6,380,000
HiMC 500W 140/250 500 2NO + 2NC 7,490,000
HiMC 630W 190/330 630 2NO + 2NC 11,780,000
HiMC 800W 220/440 800 2NO + 2NC 14,830,000
 Rơle Nhiệt (Thermal Overload Relay)
Model Dải dòng (A) Dùng cho Contactor Đơn giá
 
HiTH 22H
 
0.12~0.18, 0.18~0.26, 0.25~0.35, 0.34~0.5, 0.5~0.7,
0.6~0.9, 0.8~1.2, 1.1~1.6, 1.5~2.1, 2~3, 2.8~4.2, 3~5,
4~6, 5.6~8, 7~10, 9~13, 12~18, 16~22
HiMC 9H,HiMC12H,
HiMC 18H, HiMC 22H
 
 
168,000
 
HiTH 40H 7~10, 3~13, 12~18, 16~22, 18~26, 24~32, 28~40 HiMC 32H, HiMC40H 245,000
HiTH 50H 18~26, 24~32, 28~40, 36~50 HiMC 50H 315,000
HiTH 90H
 
28~40, 36~50, 45~65, 60~80, 70~90
 
HiMC 65H, HiMC 80H,
HiMC 90H
400,000
 
HiTH 130K 48~80, 78~130 HiMC 110H, HiMC130H 990,000
HiTH 220K
 
78~130, 108~180, 132~220
 
HiMC 150H, HiMC 180H,
HiMC 220H
1,430,000
 
HiTH 300K 132~220, 180~300 HiMC 260H, HiMC 300H 1,595,000
HiTH 500K 180~300, 240~400, 300~500 HiMC 400H, HiMC 500H 2,500,000
HiTH 800K 378~630, 480~800 HiMC 630H, HiMC 800H 5,400,000
Khóa Liên Động
 
Model
 
Áp dụng cho MC Đơn giá VNĐ
 
HiTL 40 HiMC 9~40 90,000
HiTL 50 HiMC 50 110,000
HiTL 130 HiMC 65~130 365,000
HiTL 200 HiMC 150~200 365,000
HiTL 300 HiMC 260~300 400,000
HiTL 800 HiMC 400~800 660,000
Base Place is not included
 
 
Tiếp điểm phụ
 
Model
 
Kiểu lắp đặt Áp dụng cho MC Đơn giá (VNĐ)
HiAB 11 Trên HiMC 9~50            1NO+1NC 55,000
HiAB 22 Trên HiMC 9~50            2NO+2NC 132,000
HiAL 11 Hông trái HiMC 9~22     1NO+1NC 106,700
HiAL 5S Hông trái HiMC      1NO+1NC
65~130
106,700
HiAR 6S Hông phải 106,700
HiAL 7S Hông trái HiMC      1NO+1NC
150~800
106,700
HiAR 8S Hông phải 106,700

Gửi bình luận

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại

Hỗ trợ trực tuyến

thomas_thang2000 thomas_thang2000
lemaihuong_ics lemaihuong_ics

Thống kê truy cập

Online: 1

Hôm nay: 74

Hôm qua: 279

Tuần này: 570

Tuần trước: 1.232

Tháng này: 4.328

Tháng trước: 5.749

Tất cả: 46.698